Dulex 02 người + ban công

Dulex 02 người + ban công

Dulex 02 người + ban công

- Phòng có 1 giường đôi ( dành cho 2 người)
- Máy lạnh
- Phòng vệ sinh riêng.

650.000 VNĐ

Số lượng