Family: 2 giường

Family: 2 giường

Family: 2 giường

- Phòng có 2 giường đôi ( dành cho 3 người)
- Máy lạnh
- Phòng vệ sinh riêng.

70.000 VNĐ

Số lượng